Board Of Executives

Chetan Rawat

Member, BOE, ACM

Poorva Mahara

Member, BOE, ACM

Ayush Yadav

Member, BOE, ACM

Manish Kumar

Member, BOE, ACM

Kartik Singh

Member, BOE, ACM

Ishan Gupta

Member, BOE, ACM

Vaibhav Pundir

Member, BOE, ACM

Avnish Gupta

Member, BOE, ACM

Kartik Singh

Member, BOE, ACM

Office Bearers

Sugandh Agarwal

Chairperson, ACM

Arshiya Ahuja

Vice Chairperson, ACM

Mitali Diwan

Secretary, ACM

Vidul Dhaulta

Joint Secretary, ACM

Vedant Daruka

Treasurer, ACM

Bharat Arya

Technical Head, ACM

Abhishek Bisht

Technical Head, ACM

Divyank Kargeti

Webmaster, ACM

Anurag Khurana

CSR Head, ACM

Suvrat Jain

Design Head, ACM

Vagisha Jain

Joint Design Head, ACM

Rishabh Kukreti

Events Head, ACM

Shubham Kumar

VFX Head, ACM

Richik Bhattacharjee

Joint VFX Head, ACM

Sanskriti Pandey

PR Head, ACM

Vashita Agarwal

Sponsorship Head, ACM

Amey Pownikar

Membership Head, ACM

Anikait Sabharwal

Joint Editorial Head, ACM

Yashodhara T

Editorial Head, ACM

Technical Advisory Board

Abhishek Sharma

Advisor, ACM

Ansh Agrawal

Advisor, ACM

Divya Ratra

Advisor, ACM

Avani Jindal

Advisor, ACM

Shriya Sehgal

Advisor, ACM

Divij Berry

Advisor, ACM

Ayush Jain

Advisor, ACM

Rhythm Batra

Advisor, ACM

Aaishika Rana

Advisor, ACM

Sambbhav Garg

Advisor, ACM

Shambhavi Tewari

Advisor, ACM

Sarthak Gupta

Advisor, ACM