SPYC Leaderboard

Name SAP-ID Rank Marks
Aditya Pilani 500083149 1 52
Tushar Kalra 500084888 2 51
Sagar Srivastava 500085058 3 41
Harshit 500082340 4 39
Arihant Vardhan 500086019 5 36
Aryan Dube 500083918 6 34
Pranav Jaiswal 500084937 7 30
Sarthak Srivastava 500085084 8 28
Mansi Agrawal 500087021 9 26
Vivek Anand 500082607 9 26
Arnav 500082484 10 25
Sagar Garg 500082902 11 24
Shreya 500086396 12 23
Anupriya Makhloga 500084427 13 22
Anurag Singh 500083382 13 22
Aditya Goyat 500080575 14 21
Gautam Gupta 500085050 14 21
Vikram Agarwal 500083325 15 17
Ridhma Agrawal 500082715 16 16
Deepank Singh 500085844 16 16
Shubham khatter 500083174 17 15
Arnav Kundalial 500082378 18 14
Kartik Sengar 500083548 18 14
Vaishnavi Srivastava 500085046 19 13
Nitika 500082883 19 13
Adarsh tripathi 500086025 20 12
Kashish Kumar 500084212 20 12
Ayushman singh 500084110 21 11
Pratyaksha Paliwal 500083495 21 11
Naman Jain 500083823 21 11
Aanchal 500086934 22 10
Aditi Gupta 500082963 22 10
Anurag 500085587 22 10
Suyash Thakur 500082478 22 10
Bhumika Kanyal 500083487 22 10
Nishant singh 500085014 22 10
Sudhanshu Vishwakarma 500085015 22 10
Kartik 500085086 23 9
Smita Jha 500085081 24 8
Sameer Saxena 500085833 24 8
Pranjal Nautiyal 500080848 24 8
Yashasvi tiwari 500082303 25 7
Paras 500083287 25 7
Purujeet 500084940 25 7
Raghav Tiwari 500085061 25 7
Keshav kapil 500082946 26 6
Nishita Sinha 500082521 26 6
Sahil Raj 500085033 26 6
Shivam gupta 500083281 26 6
Ashmit Goel 500082459 27 5
Daksh tyagi 500085715 27 5
Ohm 500082784 27 5
Aryan Batra 500083102 27 5
Akshara Sharma 500080188 28 4
Akshaj Agarwal 500086325 28 4
Himanshi tyagi 500083036 28 4
Naman Prasad 500085019 29 2